aannemer: een contract in 4 stappen

Je wensen zijn duidelijk, je hebt je goed laten adviseren en met een kritisch oog gekeken of de aannemer echt bij jou past. Nu is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat al jouw eisen, wensen en de onderling gemaakte afspraken goed en duidelijk op papier komen te staan. Maar hoe doe je dat? Deze vier aandachtspunten helpen jou op weg naar een goede overeenkomst met je aannemer. 

Tijdens een bouwproject is het aangaan van een formele verbintenis het minst leuke onderdeel. Veel mensen vinden dit spannend of eng en dat is helemaal niet gek. Wees gerust, want bij de meeste projecten is het in feite niets meer of minder dan een officiële stap ergens tussen het idee en de uitvoering van het idee.

Houd het praktisch en overzichtelijk

Het contract hoeft geen boekwerk te zijn. Het belangrijkste is dat al jouw belangrijke uitgangspunten met betrekking tot de werkzaamheden overzichtelijk en in begrijpelijke taal zijn vastgelegd. Maximaal twee A4-tjes is genoeg. Begrijp je iets niet? Vraag direct om uitleg of een verklaring. Houd in gedachten dat het doel van dit document is: het maken van heldere afspraken voor een prettige samenwerking.

Controleer op juistheid, compleetheid en tegenstrijdigheden

De aannemer en jij hebben inmiddels veel informatie uitgewisseld met als resultaat een begroting voor het project en een wederzijds akkoord. Hiermee gaan een hoop afspraken gepaard. Zorg altijd dat de meest actuele afspraken juist en compleet verwerkt zijn in de overeenkomst. Denk aan:

  • – De toe te passen materialen
  • – De te verrichten werkzaamheden 
  • – Afspraken over werktijden 
  • – De duur van het hele traject 
  • – Hoe de werkplaats achter te laten aan het einde van de dag

e-mails zolang deze een datum hebben. Let wel goed op dat er geen tegenstrijdige uitgangspunten in de overeenkomst staan. Stek: je hebt gemaild over houten kozijnen, maar je wilt toch kunststof kozijnen vanwege de onderhoudsvriendelijkheid. Je wilt niet het risico lopen – hoe klein die ook is – dat er houten kozijnen worden gemonteerd. Klinkt logisch, maar dat is het niet! Bespreek dus ook de open deuren.

Zorg dat de verantwoordelijkheden en taakverdeling duidelijk is

Je kan ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden of het leveren van materialen zelf te regelen of door derden te laten doen. We laten hier even in het midden of dit verstandig is, maar belangrijk is dat hierover duidelijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd in de overeenkomst. Dit besluit kan namelijk van invloed zijn op prijs en planning en dus de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Laat dit deel apart opnemen in de overeenkomst. Omschrijf dus per partij wie welke verantwoordelijkheden en taken draagt.

Zorg dat je de algemene voorwaarden begrijpt

Het spreekt voor zich om de algemene voorwaarden goed door te lezen. Vaak zijn het op het eerste oog niet de meest boeiende onderwerpen, maar het is belangrijk dat je ze snapt en dan vooral wat ze voor jou betekenen. Over het algemeen zijn het standaard algemene voorwaarden over administratieve en juridische spelregels zoals de verrekening van meer- en minderwerk, verzekeringen, de opleverprocedure en garanties. 

In enkele gevallen is het nodig om deze afspraken strikt te hanteren. De relatie tussen jou en de aannemer is dan al verstoord, waardoor er alleen nog op formele wijze wordt gecommuniceerd. Op zo’n moment is het dus heel belangrijk dat je de algemene voorwaarden goed hebt begrepen. Merk je vooraf dat je iets niet begrijpt, vraag dan om een duidelijke uitleg. Dit voorkomt valse verwachtingen, verrassingen en onnodige discussies.

Wil je meer weten over wat ONNS. doet en hoe wij werken? Bekijk ONNS. werk of maak alvast kennis met ONNS.