Monument verbouwen: wat mag en wat mag niet?

 

Wonen in een monumentaal pand is voor veel mensen een grote wens. Niets is zo mooi als dromen die uitkomen. Wat betreft het eigen maken van het huis zitten er regels vast aan het verbouwen van een monument. Daarom is het belangrijk je van tevoren goed in te lezen. De basis hebben we in dit artikel op een rijtje gezet:

Lees meer

Wel een vergunning:

Met de omgevingsvergunning beschermd de gemeente archeologische en monumentale waarden. Dit heeft alles te maken met de karakteristieke eigenschappen van het beschermd stadsgezicht. Om die reden mag je niet zomaar alles veranderen aan een monument. Een rijks-, gemeentelijk-, of provinciaal monument mag niet ontsierd worden. Dat betekent dat je niets mag slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen aan het pand dat dit in gevaar brengt.

Als je iets aan je monument wilt veranderen, wijzigen of slopen moet je dus eerst toestemming krijgen van de gemeente. Een goed voorbeeld hiervan: dakkapellen. Ben je van plan een dakkapel te nemen? Vraag een vergunning aan. Neem altijd het zekere voor het onzekere, want anders moet je het pand terugdraaien naar de originele staat. En dat is zonde van alle tijd en het geld dat in de verbouwing is gestoken. Via deze website kun je een vergunning aanvragen.

Geen vergunning:

Over het algemeen heb je voor gewoon onderhoud geen vergunning nodig. Maar wat is het gewone onderhoud? Alles waarbij de vormgeving, detaillering, profilering, materiaalsoort en kleur niet veranderd of op beperkte schaal vernieuwd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verven van de kozijnen. Blijft het dezelfde kleur? Dan kun je je gang gaan.

Wil je alleen inpandig iets wijzigen? Geen probleem, zolang je niet aan het casco en de constructie komt. Je kunt dus best een nieuw keukenblok laten installeren, maar muren doorbreken om een woonkeuken te maken, is een ander verhaal. Ook voor wijzigingen aan de achtergevel is niet per se een vergunning nodig. Meer informatie over het verbouwen van een monument vind je bij De Rijksoverheid.

Subsidies:

Het voordeel van het verbouwen van een monument is dat hier speciale subsidies voor beschikbaar zijn. Per gemeente zijn er andere subsidie opties, daarom is er een handige tool gemaakt om te zien op welke subsidie je recht hebt binnen de gemeente. Waar moet je aan denken?

  • Woonhuissubsidie: Op deze subsidie kun je aanspraak maken als je in een rijksmonument woont met een woonfunctie vastgelegd in het bestemmingsplan. Deze subsidie is jaarlijks aan te vragen voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van monumentale onderdelen. Schilderwerk, goten, het dak en de fundering zijn hier goede voorbeelden van.
  • Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten: Als je eigenaar bent van een rijksmonument, maar deze geen woonfunctie heeft kun je een instandhoudingsplan opzetten over een periode van zes jaar. Voordat je aan het sober en doelmatige onderhoud begint, kun je aanspraak maken op deze subsidie.
  • Herbestemmingssubsidie: Zeker tegenwoordig worden monumenten gekocht, die door de nieuwe eigenaar een andere bestemming krijgen. Bijvoorbeeld een kerk kopen om erin te wonen. Het restaureren, onderhoud, herbestellen of verduurzamen van zo’n pand kan onder deze subsidieregeling vallen.

Ga niet uit van je eigen gelijk en check altijd even of je in aanmerking komt voor een subsidie via het Omgevingsloket online. Hier kun je ook subsidies aanvragen.